Category Archives: เขตบางเขน

เขตบางเขน

เขตบางเขน is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

เขตบางเขน Khet Bang Rak is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

เขตบางเขน เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากเขตบางแค

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เขตบางเขนเดิมมีฐานะเป็น อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ขึ้นอยู่กับจังหวัดพระนคร เดิมทิศตะวันตกของอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีโดยใช้แนวคลองเปรมประชากรเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด จนกระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ทางราชการได้โอนพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของคลองนี้ (ได้แก่ ตำบลทุ่งสองห้องจากอำเภอปากเกร็ด และหมู่ที่ 1-3 ของตำบลลาดโตนดจากอำเภอเมืองนนทบุรี) มาอยู่ในท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน เพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่และความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว คลองประปาจึงกลายเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างทั้งสองจังหวัดแทนนับแต่นั้น

เนื่องจากอำเภอบางเขนมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ประกอบกับมีชุมนุมชน ย่านการค้า และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในท้องที่ ในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลสายไหมตั้งเป็นตำบลออเงิน รวมพื้นที่บางส่วนของตำบลอนุสาวรีย์และตำบลตลาดบางเขนตั้งเป็นตำบลคลองถนน และแบ่งพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลทุ่งสองห้องตั้งเป็นตำบลสีกัน และได้จัดตั้งสุขาภิบาลอนุสาวรีย์ขึ้นในบางส่วนของตำบลอนุสาวรีย์เมื่อปี พ.ศ. 2499 (ภายหลังได้ขยายเขตครอบคลุมทั้งอำเภอ จนกระทั่งเทศบาลนครกรุงเทพได้โอนเอาตำบลลาดยาวเข้าไปอยู่ในท้องที่ในปี พ.ศ. 2507)

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 25142515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองภูมิภาคไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี กล่าวคือ รวมจังหวัดทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ยุบการปกครองแบบเทศบาลและสุขาภิบาล รวมทั้งแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอบางเขนจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 8 แขวง

ต่อมาเมื่อมีประชากรหนาแน่นขึ้นเนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค รวมทั้งท้องที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต เพื่อสะดวกแก่การปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศแบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตดอนเมืองและเขตจตุจักรในปี พ.ศ. 2532 และเมื่อปี พ.ศ. 2540 ก็ได้แบ่งพื้นที่ทิศเหนือของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตสายไหม แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้รับพื้นที่บางส่วนของแขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว มาอยู่ในการปกครอง โดยปัจจุบันมีฐานะเป็นหมู่ที่ 8-10 ของแขวงท่าแร้ง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตบางเขนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง โดยมีคลองกะเฉด คลองลำไผ่ และคลองไผ่เขียวเป็นเส้นแบ่งเขต ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
อนุสาวรีย์ Anusawari
18.406
94,550
57,418
5,136.91
ท่าแร้ง Tha Raeng
23.717
96,773
51,694
4,080.32
ทั้งหมด
42.123
191,323
109,112
4,542.00

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลัก
ทางสายรองและทางลัด
ทางน้ำ
  • คลองถนน
  • คลองบางบัวใช้สัญจร

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถานประกอบพยาบาล[แก้]

สถาบันการศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันอาชีวศึกษา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม[แก้]

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สังกัดกรุงเทพมหานคร[แก้]

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

สถานรับเลี้ยงเด็ก[แก้]

เมทัลชีท เขตบางเขน แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

เมทัลชีท เขตบางเขน แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย เมทัล […]

ทางพิเศษฉลองรัช ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง

ทางพิเศษฉลองรัช ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง ทางพิเศษฉลองรัช […]

ถนนแจ้งวัฒนะ ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ถนนแจ้งวัฒนะ ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ถนนแจ้งว […]

ถนนเทพรักษ์ แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี

ถนนเทพรักษ์ แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลาย […]

ถนนสุขาภิบาล 5 เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

ถนนสุขาภิบาล 5 เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย ถนนสุขาภิบาล […]

ถนนลาดปลาเค้า แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

 ถนนลาดปลาเค้า แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย  ถนนลาด […]

ถนนรามอินทรา แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ถนนรามอินทรา แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ถนนรามอินทร […]

ถนนราบ. 11 ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง

ถนนราบ. 11 ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง ถนนราบ. 11 ลอนฝ้า เม […]

ถนนพหลโยธิน ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ถนนพหลโยธิน ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ถนนพหลโยธ […]

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโ […]

Call Now Button