Category Archives: เขตพญาไท

เขตพญาไท

เขตพญาไท is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

เขตพญาไท Khet Phaya Thai is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

เขตพญาไท – วิกิพีเดีย

ติดต่อเรา – สำนักงานเขตพญาไท – กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพญาไท – หน้าหลัก | Facebook

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

เขตพญาไท เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตพญาไทตั้งอยู่ทางฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอพญาไท ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2509[2] ตั้งชื่อตามพระราชวังพญาไทซึ่งเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นตำหนักสำหรับเสด็จประพาสบนที่ดินริมคลองสามเสน ทุ่งพญาไท[3] ช่วงแรกอำเภอพญาไทแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล เป็นพื้นที่อำเภอดุสิตเดิม 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งพญาไท ตำบลถนนพญาไท ตำบลถนนเพชรบุรี ตำบลมักกะสัน และตำบลสามเสนใน และเป็นพื้นที่อำเภอบางกะปิเดิม 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยขวางและตำบลบางกะปิ[2] จนกระทั่งใน พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกรวมเข้ากับจังหวัดธนบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี[4] และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร[5] ซึ่งเปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย อำเภอพญาไทได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตพญาไท ส่วนตำบลต่าง ๆ ก็เปลี่ยนฐานะเป็นแขวง

จากนั้นทางราชการได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกครองของเขตพญาไทหลายครั้ง เพื่อจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความสมดุล เริ่มตั้งแต่ใน พ.ศ. 2516 แขวงห้วยขวางและแขวงบางกะปิได้รับการยกฐานะเป็นเขตห้วยขวาง[6] ต่อมาใน พ.ศ. 2521 แขวงดินแดงและบางส่วนของแขวงสามเสนในถูกโอนไปขึ้นกับเขตห้วยขวาง ในขณะที่พื้นที่บางส่วนของแขวงห้วยขวางและแขวงบางกะปิก็ถูกโอนมารวมกับแขวงสามเสนในและแขวงมักกะสัน[7] ใน พ.ศ. 2532 พื้นที่ 4 แขวงทางทิศใต้ของเขตได้ถูกแยกออกไปตั้งเป็นเขตราชเทวี[8] การปรับปรุงเขตปกครองครั้งนี้ส่งผลให้เขตพญาไทเหลือแขวงสามเสนในอยู่เพียงแขวงเดียว ส่วนพระราชวังพญาไทซึ่งเป็นที่มาของชื่อเขต รวมทั้งถนนพญาไทก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเขตอีกต่อไป แต่ไปอยู่ในเขตราชเทวีแทน และสุดท้ายในปี พ.ศ. 2537 พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตก็ถูกแยกไปรวมกับเขตดินแดงที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่[9]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งแขวงพญาไทแยกจากพื้นที่แขวงสามเสนใน โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ส่งผลให้เขตพญาไทในปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง[10] ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
สามเสนใน Sam Sen Nai
34,104
20,256
พญาไท Phaya Thai
36,237
22,406
ทั้งหมด
9.595
70,341
42,662
7,331.00

โดยมีถนนพหลโยธินเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างสองแขวงดังกล่าว

ประชากร[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

ตามที่ปรากฏในคำขวัญของเขต เขตพญาไทมีสถานที่ราชการ โดยเฉพาะที่ตั้งหน่วยทางทหารและตำรวจอยู่หลายแห่ง มีส่วนราชการพลเรือนระดับกระทรวงอยู่ 2 กระทรวง นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วย กล่าวคือ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก ทรูวิชั่นส์ ทีเอ็นเอ็น24 ทรูโฟร์ยู พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีระบบรถไฟฟ้าตัดผ่านในพื้นที่เขต และมีย่านสะพานควาย ซึ่งแต่เดิมเคยมีสภาพเป็นทุ่งนาและตลาดนัดซื้อขายโคกระบือ แต่ต่อมาเมื่อบ้านเมืองขยายตัวขึ้น ก็ได้กลายสภาพเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น มีอาคารร้านค้า ห้างสรรพสินค้า อาทิ ศรีศุภราชอาเขต ที่ตั้งห้างสรรพสินค้าเมอร์รี่คิงส์ สะพานควาย (เลิกกิจการไปแล้ว) และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น สถานที่สำคัญในเขตนี้ มีอาทิ

โรงพยาบาล[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ถนน ถนนสายหลักในพื้นที่เขตพญาไท ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

ระบบขนส่งมวลชน

รถไฟ

  • ทางรถไฟสายเหนือก็ผ่านพื้นที่เขตนี้ โดยถือเป็นแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพญาไทกับเขตดุสิตด้วย มีสถานีสามเสนตั้งอยู่ในเขตพญาไท โดยมีพื้นที่บางส่วนของสถานีอยู่ในเขตดุสิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วัดไผ่ตัน แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี

วัดไผ่ตัน แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลาย  […]

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง ถนนสุทธิสาร […]

ถนนสาลีรัฐวิภาค ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ถนนสาลีรัฐวิภาคลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ถนนสาล […]

ถนนวิภาวดีรังสิต แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี

ถนนวิภาวดีรังสิต แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้ […]

ถนนพหลโยธิน ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง

ถนนพหลโยธิน ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง ถนนพหลโยธิน ลอนฝ้า […]

ถนนพระรามที่ 6 ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ถนนพระรามที่ 6 ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ถนนพระ […]

ถนนประดิพัทธ์ แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี

ถนนประดิพัทธ์ แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปล […]

ถนนนครไชยศรี ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง

ถนนนครไชยศรี ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง ถนนนครไชยศรี ลอนฝ้ […]

ถนนดินแดง ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ถนนดินแดง ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ถนนดินแดง ล […]

ถนนกำแพงเพชร แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี

ถนนกำแพงเพชร แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลา […]

Call Now Button