Category Archives: ถนนบ้านหม้อ

ถนนบ้านหม้อ

ถนนบ้านหม้อ is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search  by the focus keyword in category.

ถนนบ้านหม้อ เป็นถนนเส้นหนึ่งในเขตตพระนคร

เขตพระนคร เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งพระนคร เนื่องจากมีสถานที่สำคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรมและด้านการเมืองการปกครองตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเขตพระนครเป็นที่ตั้งของเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นบริเวณตะวันตกสุดของฝั่งพระนคร มีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เขตพระนครเดิมมีฐานะเป็น อำเภอชนะสงคราม ขึ้นกับกรมนครบาล มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ ติดกับวัดชนะสงครามด้านเหนือ

ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ได้มีประกาศยกเลิกอำเภอชั้นในแต่เดิมและตั้งอำเภอชั้นในขึ้นใหม่ 25 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระราชวัง อำเภอชนะสงคราม อำเภอสำราญราษฎร์ อำเภอพาหุรัด อำเภอจักรวรรดิ อำเภอสัมพันธวงศ์ อำเภอสามแยก อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอสามยอด อำเภอนางเลิ้ง อำเภอบางขุนพรหม อำเภอสามเสน อำเภอดุสิต อำเภอพญาไท อำเภอประแจจีน อำเภอประทุมวัน อำเภอบางรัก อำเภอสาธร อำเภอบ้านทะวาย อำเภอบางพลัด อำเภออมรินทร์ อำเภอหงสาราม อำเภอราชคฤห์ อำเภอบุปผาราม และอำเภอบุคคโล

ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2471 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการรวมพื้นที่อำเภอพาหุรัด อำเภอสำราญราษฎร์ อำเภอพระราชวัง และอำเภอชนะสงครามเป็นอำเภอเดียวกัน เรียกว่า อำเภอพระนคร ตามประกาศยุบรวมอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดพระนครและธนบุรี (ภายหลังได้ยุบอำเภอสามยอดและอำเภอบางขุนพรหมเข้ามารวมด้วย) และใน พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม่ อำเภอพระนครจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตพระนคร ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตพระนครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
พระบรมมหาราชวัง Phra Borom Maha Ratchawang
1.647
3,963
1,202
2,406.19
วังบูรพาภิรมย์ Wang Burapha Phirom
0.720
11,317
5,361
15,718.05
วัดราชบพิธ Wat Ratchabophit
0.220
3,278
984
14,900.00
สำราญราษฎร์ Samran Rat
0.230
3,221
1,139
14,004.34
ศาลเจ้าพ่อเสือ San Chao Pho Suea
0.144
3,260
999
22,638.88
เสาชิงช้า Sao Chingcha
0.153
2,243
703
14,660.13
บวรนิเวศ Bowon Niwet
0.496
4,699
1,580
9,473.79
ตลาดยอด Talat Yot
0.193
2,409
1,191
12,481.86
ชนะสงคราม Chana Songkhram
0.339
1,906
828
5,622.41
บ้านพานถม Ban Phan Thom
0.414
6,687
2,035
16,152.17
บางขุนพรหม Bang Khun Phrom
0.458
4,520
2,109
9,868.99
วัดสามพระยา Wat Sam Phraya
0.522
2,879
970
5,515.32
ทั้งหมด
5.536
50,382
19,101
9,100.79

ประชากร[แก้]

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

  • 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 รัฐบาลประกาศ พระราชบัญญัติ (พรบ.) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเขตพื้นที่เขตดุสิต เฉพาะแขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา และแขวงสี่แยกมหานาค เขตพระนคร เฉพาะแขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงสำราญราษฎร์ แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงวัดบวรนิเวศ แขวงบ้านพานถม และแขวงบางขุนพรหมและเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เฉพาะแขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร กรุงเทพมหานครต่อเนื่องถึง 30 พฤศจิกายน 2556

26 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่สำคัญในเขตพระนคร[แก้]

เขตพระนคร (ภาษาสเปน – ภาษาไทย)

ศาลหลักเมืองและพระบรมมหาราชวัง

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ที่ทำการรัฐบาล[แก้]

ได้แก่

วัด[แก้]

มีจำนวน 23 แห่ง ได้แก่

มัสยิด[แก้]

มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศาลเจ้า[แก้]

มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

พระราชวังและวัง[แก้]

Call Now Button