Category Archives: เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

เขตลาดกระบัง is one of 50 districts of กรุงเทพมหานครBangkok, Thailand.

เขตลาดกระบัง – วิกิพีเดีย

ติดต่อเรา – สำนักงานเขตลาดกระบัง – กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตลาดกระบัง – Bangkok, Thailand – Government Organization …

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

MK Metalsheet Products Company Limited

เขตลาดกระบัง เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร (รองจากเขตหนองจอก) สภาพโดยทั่วไปเป็นท้องทุ่ง มีแหล่งชุมชนหนาแน่นทางทิศใต้และมีเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตลาดกระบังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่การปกครองของเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นเมือง (จังหวัด) หนึ่งในมณฑลกรุงเทพ มีชื่อเรียกว่า อำเภอแสนแสบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลาดกระบัง เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ[3] และในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีถูกยุบมารวมกับจังหวัดพระนคร[4] อำเภอลาดกระบังจึงย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนครด้วย

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2481 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบอำเภอลาดกระบังลงเป็น กิ่งอำเภอลาดกระบัง ขึ้นกับอำเภอมีนบุรี เนื่องจากในขณะนั้นมีปริมาณงานไม่มากนักและมีจำนวนประชากรน้อย[5] จนกระทั่งในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2500 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอลาดกระบัง อีกครั้ง[6] โดยได้โอนตำบลแสนแสบไปขึ้นกับอำเภอมีนบุรี และแบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลทับยาว มาจัดตั้งเป็นตำบลขุมทองในปี พ.ศ. 2504[7]

ต่อมามีประกาศคณะปฏิวัติรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 อำเภอลาดกระบังจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตลาดกระบัง ตั้งแต่นั้น

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตลาดกระบังแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 6 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(กันยายน 2562)
จำนวนบ้าน
(กันยายน 2562)
ความหนาแน่นประชากร
(กันยายน 2562)
ลาดกระบัง Lat Krabang
10.823
30,167
18,786
2,787.30
คลองสองต้นนุ่น Khlong Song Ton Nun
14.297
67,834
32,678
4,744.63
คลองสามประเวศ Khlong Sam Prawet
17.458
15,810
11,253
905.60
ลำปลาทิว Lam Pla Thio
33.752
24,683
12,856
731.305
ทับยาว Thap Yao
25.834
30,239
17,785
1,170.51
ขุมทอง Khum Thong
21.695
8,161
2,804
376.17
ทั้งหมด
123.859
176,894
96,162
1,428.19

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตลาดกระบัง ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

ขนส่งมวลชนทางราง

สถานที่สำคัญ[แก้]

หลังคา เมทัลชีท สีครีม

หลังคา เมทัลชีท สีครีม หลังคา เมทัลชีท สีครีม มีลักษณะเ […]

เมทัลชีท เขตลาดกระบัง: แผ่นเดียว ก็ขาย

 เมทัลชีท เขตลาดกระบัง : แผ่นเดียว ก็ขาย  เมทัลชีท เขตล […]

ถนนเลียบคลองมอญ แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

ถนนเลียบคลองมอญ แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย ถนนเลี […]

ถนนเชื่อมคลองมอญ แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ถนนเชื่อมคลองมอญ แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ถนนเชื่ […]

ถนนเคหะร่มเกล้า ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง

ถนนเคหะร่มเกล้า ลอนฝ้า เมทัลชีท ลอนผนัง ถนนเคหะร่มเกล้า […]

ถนนหลวงพรตพิทยพยัต ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ถนนหลวงพรตพิทยพยัต ลูกหมุน : ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ถน […]

ถนนสารีบุตร-ทับยาว แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี

ถนนสารีบุตร-ทับยาว แผ่นครอบ : บานเกล็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโ […]

ถนนพัฒนาชนบท 1 เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

ถนนพัฒนาชนบท 1 เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย ถนนพัฒนาชนบท […]

ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย ขุมท […]

ลำปลาทิว แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ลำปลาทิว แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ลำปลาทิว แผ่นใส […]

Call Now Button