Category Archives: อำเภอราชสาส์น

อำเภอราชสาส์น

อำเภอราชสาส์น  is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by focus keyword name in category.

อำเภอราชสาส์น เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันออก อยู่ทางตอนบนของจังหวัด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอราชสาส์นตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ที่มาของชื่ออำเภอ[แก้]

ตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีเล่าว่า นางยักษ์แม่ของนางเมรีได้ฝากสารไปกับพระรถเสนไปให้นางเมรีโดยห้ามเปิดสารระหว่างทาง ใจความของสารนั้นคือ ถ้าถึงกลางวันให้กินตอนกลางวัน ถ้าถึงตอนกลางคืนให้กินตอนกลางคืน (ให้บริวารของพวกยักษ์กินพระรถเสนเมื่อไปถึง) เมื่อถึงตำแหน่งที่เป็นอำเภอราชสาส์นในปัจจุบัน พระรถเสนได้พักอยู่กับฤๅษีซึ่งเป็นอาจารย์ของตน พระฤๅษีก็แอบเปิดสารดูจึงแปลงสารจากคำว่า “กิน” เป็นคำว่า “รับ” บริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่า “ราชสาส์น” ซึ่งแปลว่าจดหมายนั่นเอง

ประวัติ[แก้]

อำเภอราชสาส์นเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนมสารคาม และได้แยกออกมาเป็น กิ่งอำเภอราชสาส์น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน[1] และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอราชสาส์น ตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอราชสาส์นแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางคา (Bang Kha) 6 หมู่บ้าน
2. เมืองใหม่ (Mueang Mai) 9 หมู่บ้าน
3. ดงน้อย (Dong Noi) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอราชสาส์นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงน้อยทั้งตำบล

บางคา หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

บางคา หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย บางคา หลังคา เม […]

ดงน้อย ลอนฝ้า ลอนผนัง เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

ดงน้อย ลอนฝ้า ลอนผนัง เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย ดงน้อย […]

ท่ากระดาน แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ท่ากระดาน แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ท่ากระดาน แผ่น […]

เมืองใหม่ แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

เมืองใหม่ แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย เมืองใหม่ แผ่น […]

เมืองใหม่ แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

เมืองใหม่ แผ่นใส กระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย เมืองใหม่ แผ่น […]

Call Now Button