Tag Archives: หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.28 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.28 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา 0.28 สีอะลูซิงค์ ลักษณะของแผ่น บริเวณขอบของสันลอน จะมีรอยหยักเข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการซ้อนทับ และเพิ่มความแข็งแรงของสันลอน หลังจากรีดขึ้นลอนแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว หลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ มี 7 ความหนา อาทิ 0.20, 0.23, 0.28, 0.30, 0.35, 0.40 และ 0.47   แผ่น หลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) หรือแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ (Corrugated Metal Sheet) นี้สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว  แผ่นหลังคาเมทัลชีท จึงเป็นทางเลือกใหม่ ใช้แทน วัสดุมุงหลังคาอื่นๆ เป็นต้นว่า แผ่นสังกะสี(Zinc) แผ่นโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) และ แผ่นกระเบื้องหลังคาแบบเดิม ๆ (Ceramic Roof […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์ ลักษณะของแผ่น บริเวณขอบของสันลอน จะมีรอยหยักเข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการซ้อนทับ และเพิ่มความแข็งแรงของสันลอน หลังจากรีดขึ้นลอนแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว หลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ มี 7 ความหนา อาทิ 0.20, 0.23, 0.28, 0.30, 0.35, 0.40 และ 0.47   แผ่น หลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) หรือแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ (Corrugated Metal Sheet) นี้สามารถนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา , แผ่นผนังเหล็ก, กันสาด, รั้ว  แผ่นหลังคาเมทัลชีท จึงเป็นทางเลือกใหม่ ใช้แทน วัสดุมุงหลังคาอื่นๆ เป็นต้นว่า แผ่นสังกะสี(Zinc) แผ่นโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) และ แผ่นกระเบื้องหลังคาแบบเดิม ๆ (Ceramic Roof […]

Call Now Button