Tag Archives: หลังคา แซนวิช พียู สีแดงมะขาม ท้องอะลูซิ้งค์

หลังคา แซนวิช พียู สีแดงสด ท้องแดงสด

หลังคา แซนวิช พียู สีแดงสด ท้องแดงสด หลังคา แซนวิช พียู สีแดงสด ท้องแดงสด (PU Sandwiches Roof) สามารถป้องกันความร้อนจากแดดจ้าได้สูงถึง 99% ทำให้บ้านเงียบสนิท ยามฝนตกหนัก และเย็นสบาย ไม่ร้อน ยามแดดจ้า ประหยัดค่าไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ขบวนการผลิตหลังคาเเซนวิช พียู โฟม (PU Sandwiches) โดยการนำแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่รีดลอนแล้ว มาหงายท้องแผ่นขึ้นแล้วเลื่อนผ่านเครื่องฉีดพ่นพียูโฟม (PU Foam) ลงใต้ท้องแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่หงายขึ้นมารับ จากนั้นก็นำแผ่นเมทัลชีทลอนฝ้ามาปิดประกบฉนวนพียูโฟม ที่ใต้ท้องแผ่นอีกที ในขณะที่วางแผ่นให้หงายขึ้นรองรับพียูโฟมเหลว กระบวนการในข้อ 1 และข้อ 2 นี้ทำในห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้เนื้อพียูโฟมเกาะติดแน่นทั้งแผ่นเมทัลชีทที่ประกบด้านบนและด้านล่าง จึงได้แผ่นหลังคาเมทัลชีทแซนวิช ประกบสองด้านของฉนวนพียูโฟม (PU Foam Sandwiches) ที่เป็นแผ่นสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน สามารถนำหลังคาเเซนวิช (PU Sandwiches) ที่บุฉนวนและประกบด้วยแผ่นเมทัลชีทลอนฝ้ามาใต้แผ่นแล้วนี้ ขึ้นไปมุงบนหลังคาได้ไปพร้อมกันในครั้งเดียว โดยแผ่นฝ้าที่ประกบใต้ท้องแผ่นจะทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดานไปในตัว   หลังคาเเซนวิช […]

หลังคา แซนวิช พียู สีแดงมะขาม

หลังคา แซนวิช พียู สีแดงมะขาม ท้องอะลูซิ้งค์ หลังคา แซนวิช พียู สีแดงมะขาม ท้องอะลูซิ้งค์ (PU Sandwiches Roof) สามารถป้องกันความร้อนจากแดดจ้าได้สูงถึง 99% ทำให้บ้านเงียบสนิท ยามฝนตกหนัก และเย็นสบาย ไม่ร้อน ยามแดดจ้า ประหยัดค่าไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ   ขบวนการผลิตหลังคาเเซนวิช พียู โฟม (PU Sandwiches) โดยการนำแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่รีดลอนแล้ว มาหงายท้องแผ่นขึ้นแล้วเลื่อนผ่านเครื่องฉีดพ่นพียูโฟม (PU Foam) ลงใต้ท้องแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่หงายขึ้นมารับ จากนั้นก็นำแผ่นเมทัลชีทลอนฝ้ามาปิดประกบฉนวนพียูโฟม ที่ใต้ท้องแผ่นอีกที ในขณะที่วางแผ่นให้หงายขึ้นรองรับพียูโฟมเหลว กระบวนการในข้อ 1 และข้อ 2 นี้ทำในห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้เนื้อพียูโฟมเกาะติดแน่นทั้งแผ่นเมทัลชีทที่ประกบด้านบนและด้านล่าง จึงได้แผ่นหลังคาเมทัลชีทแซนวิช ประกบสองด้านของฉนวนพียูโฟม (PU Foam Sandwiches) ที่เป็นแผ่นสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน สามารถนำหลังคาเเซนวิช (PU Sandwiches) ที่บุฉนวนและประกบด้วยแผ่นเมทัลชีทลอนฝ้ามาใต้แผ่นแล้วนี้ ขึ้นไปมุงบนหลังคาได้ไปพร้อมกันในครั้งเดียว โดยแผ่นฝ้าที่ประกบใต้ท้องแผ่นจะทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดานไปในตัว   […]

Call Now Button